Certifikáty

Made in Italy

Čo by bol svet bez Talianov. Ťažko by ste hľadali niekoho, kto nemá rád Taliansko. Dokonalá po hoda, skvelé jedlo, víno a káva. Žiadny stres, priateľstvo, skvelé medziľudské vzťahy. Žiť taliansky je sen každého. My vám prinášame taliansky spánok – respektíve matrac, ktorý vám aspoň trochu ich pohody prinesú počas spánku.

Oekotex

Oekotex je medzinárodný testovací a certifikačný systém pre textílie, vyrábané výlučne zo zdravotne nezávadných materiálov. Garantujeme, že všetky použité látky neobsahujú žiadne škodlivé materiály.

Dermatologicky testované

Aby sme mohli garantovať dokonalú zdravotnú nezávadnosť, nestačí iba spoľahnutie na kvalitné a certifikované suroviny, ktoré používame. Keďže samotný predpoklad nestačí, hotový produkt sa musí otestovať. Tomu predchádza posúdenie zdravotnej bezpečnosti skúsenou osobou s lekárskym vzdelaním, špecializovanou na zdravotné aspekty a s dlhoročnou praxou. Ak zistí, že je všetko v poriadku, vypracuje odborný posudok a odovzdá produkt k otestovaniu na klinické pracovisko. Môže to byť zdravotnícke, alebo iné zariadenie na obdobnej úrovni, avšak podmienkou je správna laboratórna prax a dostatočne fundovaná etická komisia. Hotový produkt je potom možné otestovať na pokožke dobrovoľníkov a ak je skutočne bezpečný, môže byť na obale označený frázou "Dermatologicky testované".

LGA (kvalita podľa nemeckých a európskych noriem)

Produkty označené značkou „LGA tested Quality“ boli overené z hľadiska svojej vhodnosti k použitiu, návodu na použitie a bezpečnosti. Tento certifikát ďalej potvrdzuje, že sa monitoruje výroba, vnútropodniková kontrola výroby a legálne používanie výkresov a že sa vykonávajú pravidelné skúšky výrobkov.

UKAS (anglické normy kvality)

UKAS je britský národný akreditačný orgán, ktorý podlieha vzájomnému hodnoteniu v rámci európskej akreditácie. Všeobecne platí, že UKAS certifikácia je prísnejšia než obvyklé európske normy. Vzhľadom k celosvetovému pôsobeniu výrobcu, disponujeme i touto certifikáciou a ďalej tak môžeme garantovať skvelú kvalitu a riadenie výroby.

Classe 1 IM

Certifikácia, ktorá overuje reakciu textilných výrobkov na oheň. Zo všetkých úrovní, je 1 IM ta najvyššia. Garantujeme tak, že všetky výrobky prešli všetkými testami, boli homologované ministerstvom vnútra a sú dokonale bezpečné.